Employability

Please contact me directly if you would like to use the measurement instrument I developed to assess (re-)employability among unemployed people.


Neem contact met mij op wanneer u gebruik wilt maken van het meetinstrument “re-integreerbaarheid” om de inzetbaarheid van werklozen te monitoren.

%d bloggers liken dit: