Proactiviteit voor werkzekerheid

Proactiviteit voor werkzekerheid

Voor meer informatie: Expertisecentrum voor de toekomst van werkzekerheid

Periode: juni 2019 – mei 2021

Ondersteund door: Goldschmeding Foundation

Door ontwikkelingen zoals flexibilisering en digitalisering is de arbeidsmarkt aan het veranderen: de zekerheid van een vast contract lijkt daarin verleden tijd. In de arbeidsmarkt van de toekomst zal werkzekerheid dus op een nieuwe manier moeten worden vormgegeven. Maar hoe?

In dit onderzoeksproject geven wij antwoord op deze vraag: we onderzoeken hoe werkzekerheid tot stand komt in een veranderende arbeidsmarkt. Dat wil zeggen, we bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen voldoende werkzekerheid ervaren, ondanks het feit dat hun baan of loopbaan onder druk staat door de veranderende arbeidsmarkt.

Het uitgangspunt van dit onderzoeksproject is de hypothese dat mensen die proactief loopbaangedrag vertonen (netwerken, plannen, nieuwe vaardigheden opdoen) minder onzekerheid ervaren in dezelfde objectief onzekere werksituatie dan mensen die minder proactief loopbaangedrag vertonen (zie ook het onderzoeksproject ‘De psychologie van flexibilisering’). We richten ons daarbij specifiek op mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, omdat zij dikwijls een onzekere uitgangspositie hebben die de totstandkoming van werkzekerheid door proactief gedrag in de weg kan zitten. Deze ‘negatieve spiraal van onzekerheid’ zal doorbroken moeten worden, voordat ook voor deze groep nieuwe vormen van werkzekerheid gecreëerd kunnen worden.

In drie afzonderlijke deelprojecten onderzoeken we het psychologisch proces achter de negatieve spiraal van werkonzekerheid, en de knoppen waaraan gedraaid moet worden om het negatieve mechanisme van werkonzekerheid te doorbreken. In deelproject 1 bestuderen we de wisselwerking tussen proactiviteit en werkonzekerheid. In deelproject 2 en deelproject 3 onderzoeken we of het bieden van inkomenszekerheid (deelproject 2) en het ‘nudgen’ van proactief loopbaangedrag op dagelijks niveau (deelproject 3) de negatieve spiraal van onzekerheid kan doorbreken. Tezamen laten de resultaten van de deelprojecten zien hoe werkzekerheid gecreëerd kan worden in de arbeidsmarkt van de toekomst –ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Om ervoor te zorgen dat dit onderzoeksproject een blijvende maatschappelijke impact kan hebben, zal onder andere een expertisecentrum genaamd “de toekomst van werkzekerheid” worden opgericht. Het expertisecentrum is bedoeld om (inter-)nationaal onderzoek naar werkzekerheid bijeen te brengen en middels een website zichtbaar te maken voor een groter publiek. Daarmee heeft dit onderzoeksproject de potentie om onze benadering van werkzekerheid te veranderen –zowel op maatschappelijk als op wetenschappelijk vlak.

%d bloggers liken dit: