Flexibilisering

Voorkomen is beter dan genezen: proactief zekerheid creëren in een flexibele arbeidsmarkt.

Periode: september 2018 – september 2022

Subsidieverstrekker: Instituut Gak

De flexibele arbeidsmarkt levert voor veel mensen onzekerheid op over de toekomst van hun baan. Hierdoor hebben zij meer stress gerelateerde klachten en zijn zij minder goed in staat om een succesvolle loopbaan op te bouwen. Toch lijkt niet iedereen last te hebben van de flexibilisering. Hoe kan het dat de ene werknemer minder onzekerheid ervaart dan de ander, terwijl zij te maken hebben met dezelfde flexibele arbeidsmarkt? Hoe kan het ontstaan van baanonzekerheid in de flexibele arbeidsmarkt voorkomen worden, waarmee de negatieve gevolgen eveneens uitblijven? En welke rol kan proactief loopbaangedrag hierbij spelen?

Op deze vragen zal dit onderzoeksproject ingaan. In drie gerelateerde projecten maakt dit onderzoek inzichtelijk welke vormen van flexibilisering baanonzekerheid opleveren, om vervolgens te onderzoeken of en hoe mensen proactief deze baanonzekerheid kunnen voorkomen. Tenslotte worden op basis van de onderzoeksresultaten twee verschillende interventies ontwikkeld (waarvan één digitaal), waarmee werknemers hun eigen zekerheid kunnen creëren in een flexibele arbeidsmarkt. Deze interventies zullen openbaar toegankelijk zijn via een speciaal ontwikkelde website. Dit onderzoek pakt daarmee het probleem van flexibilisering bij de wortels aan, en biedt de mogelijkheid om baanzekerheid te creëren voor iedereen –ook in een flexibele arbeidsmarkt.

 

%d bloggers liken dit: